Digitální akademie Web

Intenzivní prezenční kurz webového frontendu

Příprava před kurzem

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Commodi, odio.

1

Instalace nástrojů

Před tím, než začneme tvořit weby, je potřeba si počítač vybavit nástroji, které nám usnadní práci.

Otevřít lekci
2

Klávesnice a terminál

Pro všechny programátory je důležité umět psát na klávesnici speciální znaky a ovládat práci s terminálem.

Otevřít lekci

Základy webových stránek – jayzyky HTML a CSS

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Commodi, odio.

1

První webová stránka

Vytvoříme svoji první webovou stránku a začneme pracovat na jejím designu

Otevřít lekci
2

Rozložení stránky

Podíváme se na základní techniky tvorby layoutu, tedy rozložení prvků na stránce

Otevřít lekci
3

Flexbox – moderní layout

Flexbox je velmi oblíbená moderní technika pro layout

Otevřít lekci
4

Flexbox pro pokročilé

Čeká nás pokračování Flexboxu, jeho další CSS vlastnosti a jejich využití

Otevřít lekci

Základy JavaScriptu

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Commodi, odio.

1

Úvod do JavaScriptu

Nahlédneme pod pokličku toho jak programátoři přemýšlejí a vyzkoušíme si první příkazy v jazyce JavaScript.

Otevřít lekci
2

První programy a podmínky

Ukážeme si jak vytvářet JavaScriptové programy a naučíme je dělat rozhodnutí pomocí podmínek.

Otevřít lekci
3

DOM a vlastní funkce

Přidáme do našich JavaScriptových programů možnost manipulovat s obsahem stránky a naučíme se psát vlastní funkce.

Otevřít lekci
4

Funkce vyšších řádů, události

Naučíme naše stránky reagovat na události jako je kliknutí, stisknutí klávesy nebo scrollování. K tomu budeme potřebovat porozumět funkcím vyššího řádu.

Otevřít lekci
5

Ladění a obory platnosti

V této lekci se naučíte lovit chyby ve vašich programech a zjistíte jak se lépe orientovat v tom, jak JavaScript runtime vaše programy provádí.

Otevřít lekci
6

Pole a cykly

Užitečnost počítačů spočívá především v tom, že dokážou velmi rychle provádět opakovaně nějakou činnost, tedy provádět takzvaný cyklus.

Otevřít lekci
7

Opakování, princip DRY

Upevňíme znalosti nabyté v této kapitole a ukážeme si, jak dělat naše programy čitelnější a přehlednější.

Otevřít lekci

Základy Gitu

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Commodi, odio.

1

Seznámení s Gitem

Představíme si verzovací systém Git, který nám usnadní spravování a zálohování našich projektů.

Otevřít lekci
2

Spolupráce v Gitu

Ukážeme si, jak s využítím Gitu organizovat práci více vývojářů na jednom projektu.

Otevřít lekci

Pokročilý JavaScript

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Commodi, odio.

1

Práce s innerHTML a dvouvrstvá architektura

Naučíme si, jak v JavaScriptu vytvářet složitější HTML struktury a jak organizovat větší aplikace.

Otevřít lekci
2

Objekty jako data, vlastní DOM elementy

Ukážeme si jak použít objekty pro reprezentoci strukturovaných data a jak vytvářet vlastní DOM elementy.

Otevřít lekci
3

JSON a volání API

Naučíme se, jak využívat veřejná API k tomu, abychom získali strukturované data pro naše aplikace.

Otevřít lekci
4

Základy objektového programování

Představíme si základní principy objektově orientovaného programování, které nám umožní lépe strukturovat naše aplikace.

Otevřít lekci
5

Tvorba komponent

Předvedeme si způsob, jakým můžeme vytvářet znovupoužitelné prvky naších stránek, které mají vlastní HTML, CSS i JavaScript.

Otevřít lekci
6

Webpack

Ukážeme si, jak rozsekat zdrojový kód naší aplikace do logických celků a automaticky je sestavit v jeden výsledný program.

Otevřít lekci
7

Opakování

Upevníme znalosti a dovednosti nabytí v této kapitole.

Otevřít lekci

Vue.js

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Commodi, odio.

1

Úvod do Vue.js

Ponoříme se do jednoho z hlavních frameworků pro tvorbu moderních webových aplikací.

Otevřít lekci
2

Vue komponenty

Ukážeme si, jak ve Vue vytvářet komponenty a jak z nich skládat výslednou aplikaci.

Otevřít lekci
3

Komunikace mezi komponentami

Lorem ipsum

Otevřít lekci
4

Vue router

Lorem ipsum

Otevřít lekci