NPM

V lekci o komponentách jsme poprvé potkali takzvanou knihovnu library . Knihovna je v podstatě ucelená sada funkcí, které řeší nějakou konkrétni věc. Například šablonovací systém Handlebars je knihovna, která nám umožňuje v naších programech používat pokřočilé šablony.

Knihoven existuje obrovská spousta a každá řeší nějaký problém jako jsou například pokročilé matematické výpočty, různé algoritmy, práce s datem a časem, zpracování dat nebo práce s 2D i 3D grafikou.

Aby byl v JavaScriptových knihovnách trochu pořádek a neválely se jen tak všude možně po internetu, máme k dispozici takzvaný Node Package Manager (NPM).

Nastavení projektu

Vytvoříme si pokusný projekt s názvem pokusnik.

 1. Někde na disku vytvořte novou složku s názvem pokusnik. Ta bude obsahovat náš projekt.
 2. Otevřete si tuto složku v terminálu a proveďte příkaz
  $ npm init
  
  Objeví se série otázek, na které můžete zatím odpovědět prostě stisknutím klávesy Enter.
 3. Ve vaší složce se objeví nový soubor s názvem package.json. Jeho obsah bude vypadat nějak takto.
  {
   "name": "pokusnik",
   "version": "1.0.0",
   "description": "",
   "main": "index.js",
   "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
   },
   "author": "",
   "license": "ISC"
  }
  

V souboru package.json je uložena veškerá konfigurace našeho projektu. Jsou zde uloženy informace o všech balíčcích, které náš projekt použivá, jeho verze, název, autor a podobně.

V našem projektu zatím žádný balíček nepoužíváme. Rovnou si tedy pojďme nainstalovat balíček handlerbars, který obsahuje dobře známé Handlebars šablony.

 $ npm install --save-dev handlebars

Všimněte si, že po spuštení tohoto příkazu nám ve složce projektu přibyly nějaké nové soubory a složky. Souboru package-lock.json si zatím všímat moc nebudeme. Přibyla nám však složka node_modules, ve které je stažný náš balíček handlebars spolu se všemi dalšími balíčky, které handlebars používají.

Změnil se nám také soubor package.json.

{
 "name": "pokusnik",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "index.js",
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
 },
 "author": "",
 "license": "ISC",
 "devDependencies": {
  "handlebars": "^4.7.6"
 }
}

Přibyla nám sekce devDependencies, která obsahuje seznam všech balíčků, které v projektu používáme, spolu s jejich verzemi.

Struktura složek

Aby byl náš projekt dobře organizovaný, je dobré respektovat určitou strukturu složek, na kterou je většina programátorů z praxe zvyklá.

Kód naší aplikace budeme vkládat do složky s názvem src. To je zkratka z anglického sources, nebo-li zdrojový kód. Pojďme si vytvořit následující soubory.

src/index.html:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  <title>Pokusník</title>
 </head>
 <body>
  <h1>
   <!-- Nadpis stránky -->
  </h1>
  <script src="index.js"></script>
 </body>
</html>

src/style.css

* {
 box-sizing: border-box;
}

html {
 font-family: sans-serif;
}

h1 {
 color: orange;
}

src/index.js

const titleElm = document.querySelector('h1');
titleElm.textContent = 'Pokusník funguje';

Celá struktura našeho projektu tedy bude vypadat takto.

├──node_modules
├──src
│ ├──index.html
│ ├──index.js
│ └──style.css
├──package-lock.json
└──package.json

Webpack

V minulé lekci jsme viděli, že větší projekty jako naše podcastová aplikace obsahují mnoho JavaScriptových i CSS souborů. To se velmi hodí nám lidem, abychom se v projektu vyznali. Pro naše výsledné stránky to však je problém, protože stahovat velké množství malých souborů je mnohem pomalejší než stahovat jeden velký soubor. Potřebujeme tedy nástroj, který dokáže naše malé souboru spojit do jednoho. Tomuto procesu se říká sestavení projektu project building . Na sestavování projektů existuje mnoho nástrojů, mezi které patří například Browserify, Gulp, Brunch, Webpack, Rollup, Parcel a další. Jeden z nejpopulárnějších nástrojů je v dnešní době Webpack. Budeme jej tedy používat ve zbytku našeho kurzu.

Nastavení Webpacku

Abychom mohli webpack v našem projektu požívat, musíme jej nejdříve nainstalovat příslušné balíčky.

$ npm install --save-dev webpack webpack-cli

V našem souboru package.json nám přibudou dva řádky.

"devDependencies": {
 "handlebars": "^4.7.6",
 "webpack": "^4.43.0",
 "webpack-cli": "^3.3.11"
}

Aby se nám projekt dobře sestavoval, změníme obsah sekce scripts v package.json takto.

"scripts": {
 "build": "webpack -d",
 "watch": "webpack -wd",
 "build:prod": "webpack -p",
}

Nakonec potřebujeme říct webpacku, co má s naším projektem dělat. K tomu potřebujeme v hlavní složce projektu vytvořit configurační soubor webpack.config.js, který bude obsahovat následující kód.

const path = require('path');

module.exports = {
 entry: './src/index.js',
 output: {
  path: path.join(__dirname, 'dist'),
  filename: 'bundle.js',
 },
};

V tomto kódu v podstatě říkáme, že Webpack má zpracovat soubor index.js a vyrobit z něj soubor bundle.js ve složce dist.

Nyní už můžeme zkusit náš projekt sestavit příkazem

$ npm run build

Pokud se všechno povedlo, měli byste v konzoli vidět výstup pobodný tomuto.

Version: webpack 4.43.0
Time: 89ms
Built at: 05/25/2020 9:56:40 AM
  Asset   Size Chunks       Chunk Names
bundle.js 4.26 KiB  main [emitted] main
Entrypoint main = bundle.js
[./src/index.js] 90 bytes {main} [built]

Ve složce projektu by měla přibýt nová složka dist se souborem bundle.js. To je náš výsledný sestvený soubor. Můžete do něj zkusit nahlédnout, avšak pouze na vlastní nebezpečí, neboť obsahuje mnoho webackového kódu, který se těžko čte a slabším povahám by mohl přivodit záchvat tropického šílenství. Webový prohlížeč však z takového kódu má radost a my zase máme radost z našeho hezky strukturovaného kódu uvnitř složky src.

Soubory CSS a HTML

Všimněte si, že výsledkem naše sestavovacího procesu je pouze jeden JavaSciptový soubor. Žádné HTML ani CSS. Webpack totiž primárně pracuje s JavaScriptem. Pokud chceme, aby zpracoval i HTML a CSS, musíme ho to naučit pomocá takzvaných loaderů. Budeme potřebovat nainstalovat tři loadery.

$ npm install --save-dev file-loader style-loader css-loader

Nyní musíme doplnit kus konfigurace do webpack.config.js, abychom webpacku řekli, co má dělat s jednotlivými souboru. Obsah souboru pak bude vypadat takto.

const path = require('path');

module.exports = {
 entry: './src/index.js',
 output: {
  path: path.join(__dirname, 'dist'),
  filename: 'bundle.js',
 },
 module: {
  rules: [
   {
    test: /\.css$/,
    use: ['style-loader', 'css-loader'],
   },
   {
    test: /\.html$/,
    use: [
     {
      loader: 'file-loader',
      options: {
       name: '[name].[ext]',
      },
     },
    ],
   },
   {
    test: /\.(png|jpe?g|svg)$/,
    use: [
     {
      loader: 'file-loader',
      options: {
       name: '[name]-[hash:6].[ext]',
       outputPath: 'img',
      },
     },
    ],
   },
  ],
 },
};

Přibyla nám sekce modules, ve které říkáme, co si má Webpack počít s jednotlivými typy souborů.

Webpack však naše CSS a HTML soubory nezpracuje jen tak sám od sebe. Musíme mu přesně říct, které soubory má zpracovat. A protože Webpack vždy začíná od souboru index.js, musíme do něj takzvaně importovat všechny soubory, které chceme v projektu mít.

Náš index.js tak bude vypadat takto.

import './index.html';
import './style.css';

const titleElm = document.querySelector('h1');
titleElm.textContent = 'Pokusník funguje';

Musíme taky malinko upravit náš index.html, protože náš výsledný skript se jmenuje bundle.js.

<script src="bundle.js"></script>

Nyní už můžeme spustit sestavení.

$ npm run build

Pokud se vše povedlo správně, obdržíme následující výstup.

Hash: 56f005029328396e0902
Version: webpack 4.43.0
Time: 571ms
Built at: 05/25/2020 10:36:39 AM
   Asset    Size Chunks       Chunk Names
 bundle.js  35.6 KiB  main [emitted] main
index.html 349 bytes     [emitted]
Entrypoint main = bundle.js
[./node_modules/css-loader/dist/cjs.js!./src/style.css] 337 bytes {main} [built]
[./src/index.html] 54 bytes {main} [built]
[./src/index.js] 136 bytes {main} [built]
[./src/style.css] 519 bytes {main} [built]
  + 2 hidden modules

Nyní stačí zajít do nově vytvořené složky dist a pomocí Live Serveru otevřít soubor index.html.

Cvičení - Základy Webpacku

1

Schránka - založení projektu

to dáš

Vyzkoušejte si založení vlastního Webpack projektu. Zkusíme vyrobit stránku pro příchozí poštu v emailové schránce.

 1. Vytvořte si složku s názvem inbox.
 2. Stáhněte si připravený soubor s balíčky package.json a konfigurační soubor Webpacku webpack.config.js a vložte je do vaší složky.
 3. Otevřete vaši složku ve VS Code a v terminálu nainstalujte všechny balíčky pomocí npm install.
 4. Unvitř vaší složky vytvořte složku src a v ní vytvořte soubory index.html, style.css a index.js.
 5. Do HTML souboru zatím vložte váš pouze h1 nadpis Inbox. V CSS jej malinko nastylujte, abychom mohli později ověřit, že nám fungují styly. Nezapomeňte na konec body vložit odkaz na skript bundle.js. Ten sice ještě nemáme, ale Webpack nám jej vytvoří.
 6. V souboru index.js správně importujte soubory index.html a style.css.
 7. Sestavte váš projekt pomocí příkazu npm run build. Webpack by měl vytvořit složku dist. Otevřete ji a pomocí Live Serveru otevřete soubor index.html. Oveřte, že váš nadpis je správně nastylovaný.
2

Schránka - zpráva

zapni hlavu

Pokračujme v řešení předchozího příkladu.

 1. Ve vašem JavaScriptovém souboru vytvořte objekt představující jednu emailovou zprávu.
  const message = {
   sender: 'Milan Kouhoutek',
   subject: 'Nabídka spolupráce',
   date: 'po 13. března',
   time: '8:45',
  };
  
 2. Ve vašem souboru index.html vytvořte šablonu pro vaši zprávu.
 3. Ve vašem JavaScriptovém souboru importuje Handlebars šablony.
  import Handlebars from 'handlebars';
  
 4. Šablonu zkompilujte způsobem, který už znáte.
  const messageTemplate = Handlebars.compile(/* obsah vaší šablony */);
  
 5. Vytvořte funkci renderMessage, která z objektu zprávy vytvoří DOM element. Do HTML souboru přidejte nějaký hlavní div a pomocí vaší funkce do něj zapojte svoji zprávu.
 6. Pomocí npm run build sestavte výš projekt a vyzkoušejte, že se zpráva správně zobrazí na obrazovce.