Blok 2: Větve

  • Základní Práce s větvemi
  • Merge
  • Co je to konflikt a jak jej řešit