Opakování matka moudrosti.

Porozumění chybám

Každý programátor, začátečník i profesionál, dělá v programech chyby. Nikdy se vám nepodaří dosáhout toho, že byste chyby přestali dělat. Jak časem porostou vaše zkušenosti a dovednosti, tím také poroste komplikovanost programů, které budete psát. Důležité je tedy naučit se chybu co nejrychlej odhalit a opravit.

Pokud máme v programu tak závažnou chybu, že JavaScript runtime vůbec nerozumí tomu, co po něm chceme, vypíše takzvanou chybovou hlášku error message . Pokud náš program nefunguje, jak má, a obdržíme chybovou hlášku, je to důved k velké radosti. Máme totiž rovnou informaci o tom, kde je něco špatně.

V následující částí si probereme nejčastější chyby, na které jako začátečníci jistě často narazíte.

Přístup k neexistujicím věcem

Často se nám může stát, že se pokoušíme použít proměnnou, funkci, metodu či vlastnost, která neexistuje. Uvažte funkci submitClick z předchozí části napsanou takto.

'use strict';

const submitClick = () => {
 const passwordElm = document.querySelector('#pass-input');
 const password = passwordElm.value;
 let message = 'Access denied';

 if (pasword === 'swordfish') {
  message = 'Access granted';
 }

 alart(message);
};

Při pokusu o kliknutí na tlačítko submit obdržíme tuto chybovou hlášku

Uncaught ReferenceError: pasword is not defined
  at HTMLButtonElement.submitClick (index.js:8)

JavaScript runtime se nám tímto snaží říct, že na řádku 8 v souboru index.js ve funkci submitClick přestal našemu programu rozumět. Dokonce nám i řekne proč. Říká, že pasword není definováno. Což je pravda, žádné taková proměnná v našem programu neexistuje. Nejspíš jsme měli na mysli proměnnou password. Opravit takovou chybu je tedy velmi jednoduché.

Podobnou chybu však obdržíme i na řádku 11, kde se snažíme zavolat neexistující funkci.

Uncaught ReferenceError: alart is not defined
  at HTMLButtonElement.submitClick (index.js:12)

Vzpomeňte si, že všechny funkce se volají tak, že použijeme proměnnou, ve které je funkce uložena. Je tedy logické, že runtime hlásí, že proměnnou alart nezná.

Upravme nyní naši funkce submitClick takto.

'use strict';

const submitClick = () => {
 const passwordElm = document.querySelector('.pass-input');
 const password = passwordElm.value;
 let message = 'Insecure password';

 if (password.lenght >= 8) {
  message = 'Secure password';
 }

 alert(message);
};

Při jeho spuštění narazíme na následující hlášku.

Uncaught TypeError: document.querySelevtor is not a function
  at HTMLButtonElement.submitClick (index.js:4)

Tímto nám JavaScript runtime říká, že document.querySelevtor není funkce, nemůže ji tedy zavolat. A má pravdu. Pokud zkusíme zjistit, co je uloženo ve vlastnosti document.querySelevtor, objevíme naši známou hodnotu.

> document.querySelevtor
undefined

Pokoušíme se tedy zavolat hodnotu undefined, což se nám nepovede, protože to skutečně není funkce. Můžeme si to dokonce přímo vyzkoušet.

> undefined()
Uncaught TypeError: undefined is not a function
  at <anonymous>:1:1

Opravíme tedy název funkce a doufáme, že už bude vše v pořádku. Do očí nás však uhodí další chyba.

Uncaught TypeError: Cannot read property 'value' of null
  at HTMLButtonElement.submitClick (index.js:5)

Nyní náš čeká malé detektivní pátrání. Z chybové hlášky vyluštíme, že na řádku 5 se snažíme přistoupit k vlastnosti value na hodnotě null. Hodnota null žádné vlastnosti nemá, takže to je jistě chyba. Když se podíváme na řádek 5, vydedukujeme, že v proměnné passwordElm tedy musí být hodnota null. Tuto hodnotu tam jistě musela uložit funkce document.querySelector. Aha!! To tedy znamená, že funkce nenašla element, který jsme hledali. Máme totiž chybu v selektoru na řádku 4, kde jsme omylem vybírali podle třídy a ne podle id.

Tato situace je velmi častá. JavaScript přestal našemu programu rozumět na řádku 5, ale problém vznikl už dříve na řádku 4. Ne vždy tedy chyba vznikne tam, kde se JavaScirpt runtime ztratil. Občas musíme v programu hledat chybu o několik řádků zpět.

Když žádná chyba nenastane

Selektor jsme tedy opravili a program spustíme. Dostaneme se však do ještě svízelnější situace. Program se sice tváří, že funguje, ale ani po zadání opravdu dlouhého hesla nám neřekne, že je dostatečně silné. Toto je příklad té prekérní situace, kdy program nefunguje, nevyhazuje však žádnou chybu, která by nám pomohla odhalit, kde je problém.

Po pečlivé kontrole programu narazíme na to, že jsme špatně napsali název vlastnosti length. Proč nás na to však JavaScript neupozornil? Jak už víme, neexistující vlastnosti jsou undefined. Hodnota výrazu password.lenght je tedy undefined. Pojďme vyzkoušet, co se stane, když zkusíme hodnotu undefined porovnat s číslem 8.

> undefined >= 8
false

Výsledek je prostě false. Naše podmínka tedy vždy tiše selže a náš program běží vesele dál. Na to, že ve skutečnosti porovnáváme hrušky s jabkama, nás JavaScript runtime nijak neupozorní. Toto je jeden z důvodů, proč mnoho programátorů nemá JavaScript rádo. Většina ostatních programovacích jazyků by totiž v takovémto případě vyhodila chybu. V JavaScriptu si však musíte obléknout svůj detektivní plášť a vyrazit chybu hledat sami.

JavaScriptové recitály

Ladění programů

Situace, kdy náš program napíšeme tak, že nedělá, co chceme, ale s hlediska JavaScriptu je zcela v pořádku, budou náš denní chleba. Čím jsou však naše programy větší a složitější, tím roste prostor pro stále záludnější a húře odhalitelné chyby. Velmi brzy už je program tak dlouhý a komplikovaný, že nejsme schopni chybu najít pouze tím, že si po sobě čteme svůj kód. Nedej bože, pokud navíc před sebou nemáme kód vlastní, nýbrž kód kolegy, který již dávno opustil firmu, a svému kódu rozuměl pouze on. V takovou chvíli přichází na řadu takzvané ladění debugging .

Ladění kódu probíhá tak, že spustíme JavaScript runtime ve speciálním ladícím módu. V tomto módu můžeme kód spouštět řádek po řádku a máme tak čas si prohlédnout, co se v programu přesně děje. Ladění se také velmi hodí v začátcích programování. To, že si můžete program krok po kroku zastavovat a sledovat jak se doopravdy provádí, vám pomůže lépe si představit, co runtime při spouštění kódu vlastně dělá a jak nad ním “přemýšlí”,

Cvičení - hledání chyb

1

Počítadlo

to dáš

Stáhněte si webovou stránku, která má fungovat jako počítadlo. Při klikání na tlačítka up a down by počítadlo správně mělo narůst nebo poklesnout o jedna. Nic takového se však neděje, neboť v kódu stránky je mnoho chyb. Použijte znalosti nabyté v této lekci ke splnění následujících úkolů.

 1. Bez použítí debugování opravte všechny chyby, které runtime vypisuje do konzole.
 2. Když vyřešíte všechna chybová hlášení, program stejně nebude fungovat. Použije ladící nástroje a odhalte poslední problémy, které brání programu ve správném fungování.