Databáze je systém, který slouží k ukládání dat. Standardní relační databáze ukládají data do předem definovaých tabulek, které jsou provázány vztahy (odtud pojem “relační”). Nejznámější zdarma dostupné databáze jsou PostreSQL, MySQL a SQLite, z placených poté Microsoft SQL Server nebo Oracle Database. Pro práci s databázemi používáme jazyk SQL (Structured Query Language).

Hlavní motivace, proč používat databáze, jsou:

 • umožňují efektivně uložit velké množství dat,
 • poskytují způsob, jak snadno a rychle najít požadovatnou informaci,
 • snadno můžeme přidávat, upravovat, řadit a mazat záznamy,
 • umožňují propojení s aplikacemi (např. weby),
 • řeší přístup více uživatelů najednou,
 • zajišťují zabezpečení dat.

Ukládání dat

NoSQL databáze jsou poměrně široký pojem a zahrnuje různé typy databází, které používají jiný způsob ukládání dat než tabulky provázané relacemi. Konkrétně existuje několik typů NoSQL databází.

 • Key-value databáze ukládají data do dvojic, kde jeden prvek (klíč) identifikuje hodnotu (value). Na stejném principuje fungují například slovníky v Pythonu.
 • Grafové databáze vycházejí z teorie grafů. To je součást matematiky, která se zabývá strukturami složenými z bodů (vrcholů) a spojnic mezi nimi (hranami). Pomocí teorie grafů lze řešit například dopravní úlohy. V grafu pak vrcholy symbolizují města a hrany vzdálenosti mezi nimi. Můžeme pak např. spočítat nejkratší trasu pro návštěvu několika měst. (Speciální případ, kdy navštěvujeme všechna města, se na nazývá problém obchodního cestujícího.)
 • Dokumentové databáze slouží k ukládání dokumentů, nejčastěji ve formátu JSON, XML nebo YAML.

My se budeme zabývat databází MongoDB, což je dokumentová databáze využívající formát JSON.

Kromě NoSQL databází se v poslední době objevil blockchain, což je způsob ukládání dat, kdy již vložené záznamy nelze nijak upravit.

Formát JSON

Pojďme se nyní vrátit k našemu příkladu se spolubydlícími. Uvažujeme, že si chtějí svoje výdaje evidovat v databázi. Protože jsou ale poněkud neukáznění, ke každému nákupu si zapisuje různé věci. Např. někdo zapisuje datum nákupu, jiný poznámku, značku výrobku, jestli byl produkt v akci atd. Kvůli jejich kreativitě se rozhodli, že využijí NoSQL databázi, která jim dá větší volnost než klasická databáze. Domluvili se ale, že je nutné vždy uvést jméno kupujícího a cenu. Jednotlivé nákupy pak máme zapsané ve formátu JSON a naším úkolem je uložit je do databáze.

Níže jsou informace o nákupu, jak je zaprotokoloval Petr.

 • jméno: Petr,
 • věc: Prací prášek,
 • částka v korunách: 399,
 • datum: 2020-03-04,
 • značka: Persil,
 • hmotnost: 7.8.

Formát JSON taktéž připomíná slovníky v Pythonu. Data jsou uspořádána do dvojic - klíče a hodnoty. Níže vidíš, jak vypadají data zapsaná ve formátu JSON.

nakup = {
  "Jméno": "Petr",
  "Cena": 399,
  "Věc": "Prací prášek",
  "Datum": "2020-03-04",
  "Značka": "Persil",
  "Hmotnost": 7.8
}

Vložení jednoho záznamu

Pojďme tento nákup zapsat do naší databáze. V jazyce SQL obvykle používáme příkaz INSERT. Názvem příkazu je inspirován i název funkce, kterou budeme používat my.

Ještě malá poznámka ke struktuře. Každá databázový server může obsahovat několik databází (např. máme různé databáze pro různé zákazníky, programy, oddělení atd.). V MongoDB se každá databáze skládá z kolekcí (v relačních databázích se skládá z tabulek) a každá kolekce se skládá z dokumentů (v relačních databázích se tabulka skládá z řádků). Chceme-li něco ukládat, musíme nejprve vytvořit nebo zvolit databázi a kolekci, aby MongoDB vědělo, kam dokument vložit.

K připojení k databázi použijeme modul pymongo, který je potřeba importovat příkazem import. Následně musíme zadat adresu serveru, uživatelské jméno a heslo. Tyto informace zjistíš během kurzu. Po přihlášení vytvoříme klienta, který bude prostředníkem mezi námi a MongoDB serverem. Následně vybereme konkrétní databázi a kolekci.

import pymongo
nakup = {
  "Jméno": "Petr",
  "Věc": "Prací prášek",
  "Částka v korunách": 399,
  "Datum": "2020-03-04",
  "Značka": "Persil",
  "Hmotnost": 7.8
}

uzivatelskeJmeno = ""
heslo = ""
adresa = ""
databaze = ""
adresaServeru = ""
myclient = pymongo.MongoClient(f"mongodb://{uzivatelskeJmeno}:{heslo}@{adresa}:27017/{adresaServeru}")
databaze = myclient[""]
kolekce = databaze["nakupy"]
id = kolekce.insert_one(nakup)
print(id)

Ke vložení dokumentu do kolekce použijeme funkce insert_one(), která slouží ke vložení jednoho dokumentu. Funkce vrací hodnotu id, což je jednoznačný identifikátor našeho záznamu. Samotné ID nám toho moc neřekne, jeho hodnota je například 5fda6f16e6aeccec0ef40b87.

Vložení více záznamů

Nyní zkusme vložit více záznamů najednou. Zbývající nákupy máme v proměnné, která se jmenuje zbyvajici_nakupy. Tato proměnná obsahuje seznam, což poznáme podle hranatých závorek na začátku a na konci. Seznam se skládá ze slovníků, které mají různé klíče podle toho, co kdo považoval za důležité.

zbyvajici_nakupy = [
  {
    "Jméno": "Petr",
    "Věc": "Toaletní papír",
    "Částka v korunách": 65,
    "Počet rolí": 6,
  },
  {
    "Jméno": "Libor",
    "Věc": "Pivo na kolaudačku",
    "Částka v korunách": 124,
    "Vratná záloha": 20,
    "Datum": "2020-03-01",
    "Poznámka": "Vrátit otevírák sousedům",
  },
  {
    "Jméno": "Petr",
    "Věc": "Pytel na odpadky",
    "Částka v korunách": 75,
    "Objem pytle": 10,
    "Upozornění": "Příště koupit větší!!!",
  },
  {
    "Jméno": "Míša",
    "Věc": "Utěrky na nádobí",
    "Částka v korunách": 130,
    "Barva": "modrá",
    "Počet kusů v balení": 10,
  },
  {
    "Jméno": "Ondra",
    "Věc": "Toaletní papír",
    "Částka v korunách": 120,
    "Počet rolí": 15,
    "Běžná cena": 150,
  },
  {
    "Jméno": "Míša",
    "Věc": "Pečící papír",
    "Částka v korunách": 30,
    "Místo nákupu": "Albert",
    "Délka v metrech": 30,
    "Poznámka": "Peče celá země",
  },
  {
    "Jméno": "Zuzka",
    "Věc": "Savo",
    "Částka v korunách": 80,
    "Poznámka": "Dokoupit rukavice",
  },
  {
    "Jméno": "Pavla",
    "Věc": "Máslo",
    "Částka v korunách": 50,
    "Datum trvanlivosti": "2020-05-01",
  },
  {
    "Jméno": "Ondra",
    "Věc": "Káva",
    "Částka v korunách": 300,
    "Počet kusů": 2,
    "Značka": "Davidoff",
    "Poznámka": "Nejvíc vypila Míša",
  },
]

kolekce.insert_many(zbyvajici_nakupy)

Více záznamů vložíme pomocí funkce insert_many(), které předáme náš seznam.

Cvičení

Každý má svou pravdu

Uvažujme data o třech divadelních hrách, která jsou v následující tabulce.

Představení Délka v minutách Premiéra Derníéra
Modrovous 70 2018-12-15
Každý má svou pravdu 2020-02-08
Expres na západ 120 2019-11-13

Splň následující úkoly.

 • Přepiš tato data to tří slovníků. Pokud nějaký sloupec nemá hodnotu, vynech ho.
 • Vlož jednotlivé slovníky postupně do své databáze do kolekce hry.
 • Nechci si na obrazovku vypsat ID alespoň jednoho vloženého dokumentu.

Knihovna

Níže jsou informace o třech různých knihách.

První kniha:

 • Název: Smrt bere jackpot
 • Počet stran: 542
 • Oběť: Freddy Brower
 • Vrah: Leon Lamarr

Druhá kniha:

 • Název: Zaklínač I. - Poslední přání
 • Autor: Andrzej Sapkowski
 • Počet povídek: 8
 • Počet stran: 274

Třetí kniha:

 • Název: Matyáš Sandorf
 • Podtitul: Nový hrabě Monte Christo
 • Autor: Jules Verne
 • Počet stran: 442

Přepiš informace do slovníků a tyto slovníky vlož do jednoho seznamu. Tento seznam pak vlož najednou do kolekce knihy funkcí insert_many().

Čtení dat

Zatím jsme data pouze vkládali, nyní je zkusíme přečíst. Ve světě relačních databází používáme ke čtení příkaz SELECT. Většinou nechceme načíst všechna data v tabulce (kolekci), ale pouze jejich část. Nyní si ukážeme, jak nastavit, jaká data chceme získat.

Test načtení dat

K načtení jednoho záznamu použijeme funkci find_one(). Pokud funkci nedáme žádný parametr, vrátí nám první záznam z kolekce.

vysledek = kolekce.find_one()
print(vysledek)

Funkce vrátí první vložený záznam, který obsahuje námi zadané hodnoty a vygenerované ID.

Sestavení dotazu

Na MongoDB a modulu pymongo je sympatické, že pro dotazy používáme slovník. Dotazy tedy píšeme stejně, jako když připravujeme data pro vložení. Zkusme třeba napsat dotaz na nákupy, které provedl Libor. Dotaz ve formě slovníku předáme funkce find_one().

dotaz = {"Jméno": "Libor"}
vysledek = kolekce.find_one(dotaz)
print(vysledek)

Většinou chceme vrátit všechny řádky, které odpovídají našemu dotazu. K tomu slouží funkce find(). Ta nám vrátí všechny dokumenty, které odpovídají našemu dotazu, jako seznam. Seznam poté můžeme projít pomocí cyklu.

dotaz = {"Jméno": "Petr"}
vysledek = kolekce.find(dotaz)
for dokument in vysledek:
  print(dokument)

Pokud chceme požadovaný dokument vybrat na základě více klíčů, jednoduše z těchto klíčů sestavíme slovník.

dotaz = {"Jméno": "Petr", "Věc": "Toaletní papír"}
vysledek = kolekce.find(dotaz)
for dokument in vysledek:
  print(dokument)

Větší než, menší než…

U číselných hodnot a dat chceme často formulovat dotaz obsahující nerovnost. Mohli bychom například chtít vypsat všechny nákupy v hodnotě větší než 100 Kč. MongoDB nepoužívá symboly > a <, ale jejich anglické zkratky. Například porovnání větší než zapisujeme jako $gt, což vychází z anglického “greater than”. Dolar přidáváme, aby si MongoDB zkratku nespletlo s názvem sloupce. Kompletní přehled operátorů najdeš v tabulce níže.

Význam Zápis v Pythonu Zápis v MongoDB
Větší než > $gt
Menší než < $lt
Větší nebo rovno >= $gte
Menší nebo rovno <= $lte

Operátor a hodnotu, se kterou chceme porovnávat, píšeme jako slovník, kde operátor je klíč {"$gt": 100}. To pak vložíme do dalšího slovníku, kterým určíme, pro jaký sloupec naše podmínka platí {"Částka v korunách": {"$gt": 100}}. Celý zápis tedy vypadá takto:

dotaz = {"Částka v korunách": {"$gt": 100}}
vysledek = kolekce.find(dotaz)
for dokument in vysledek:
  print(dokument)

Čtení na doma: Výběr hodnoty ze seznamu

Někdy potřebujeme do jednoho dotazu vložit více možných hodnot pro jeden klíč. V MongoDB používáme operátor in. Operátor in známe i z Pythonu a jeho funkce je zde obdobná: ptáme se, jestli je hodnota klíče pro daný řádek přítomna v námi zadaném seznamu. Syntaxi najdeš na příkladu níže.

dotaz = {"Jméno": {"$in": ["Libor", "Míša"]}}
vysledek = kolekce.find(dotaz)
for dokument in vysledek:
  print(dokument)

Úprava dat

Často potřebujeme upravit již existující záznam. V jazyce SQL k tomu existuje příkaz UPDATE, MongoDB můžeme využít funkce update_one() nebo update_many().

Úprava jednoho záznamu

Při úpravách záznamů musíme vždy specifikovat, který záznam chceme upravit. Záznam, který chceme upravit, opět vybereme pomocí dotazu. Jednomu dotazu může vyhovovat více dokumentů. funkce update_one() však upraví pouze první vyhovující záznam, na který narazí. Úpravu hodnot specifikujeme jako slovník, do něhož vložíme dvojice klíče-hodnota stejně, jako když jsme vytvářeli nový záznam, např. takto: { "Poznámka": "Otevírák jsme vrátili. " }. Podobně jako u dotazů pak použijeme operátor, který bude tvořit nadřazený slovník. Tentokrát použijeme operátor $set. Výsledný slovník pro úpravu dokumentu tedy vypadá takto: { "$set": { "Poznámka": "Otevírák jsme vrátili. " } }.

Níže vidíš sestavení obou slovníků a volání funkce update_one().

dotaz = { "Věc": "Pivo" }
noveHodnoty = { "$set": { "Poznámka": "Otevírák jsme vrátili. " } }
kolekce.update_one(dotaz, noveHodnoty)

Úprava více záznamů

Pokud našemu dotazu vyhovuje více dotazů a my chceme upravit všechny, použijeme funkci update_many(). Zadání pro ni připravíme stejně, tj. vytvoříme jeden slovník pro dotaz a další slovník jako popis toho, co má funkce upravit. Například víme, že Petr notoricky zapomíná na dodání účtenky, tak k jeho nákupům přidáme připomenutí.

dotaz = { "Jméno": "Petr" }
noveHodnoty = { "$set": { "Poznámka": "Chybí účtenka." } }
kolekce.update(dotaz, noveHodnoty)

Úkoly

Expres na západ

 • Načti z kolekce hry informace o hře Expres na západ, kterou jsi uložila v předchozím bolku cvičení.
 • Doplň k této hře datum premiéry 2015-11-10.
 • Ověř, že byla data správně uložena.

Hodnocení knih

 • Z předem připravené kolekce goodreads, která obsahuje knihy a jejich hodnocení na webu Goodreads.com, načti první dostupný dokument pomocí funkce find_one().
 • Napiš dotaz na knihy, jejichž autorem (authors) je spisovatel “Robert Graves”.
 • Načti všechny knihy dle daného dotazu a vypiš informace o nich na obrazovku.
 • Všimni si, v jakém formátu je zadané datum vydání (publication_date). Jde o americký formát, který má ze záhadných důvodů na prvním místě měsíc a na druhém den.

Oprava chyby

U dat je často nutné kontrolovat jejich správnost. Například datum může být uvedeno v nesprávném formátu nebo může být zadaný den, který neexistuje. V kolekci je goodreads jedna kniha, která má jako datum vydání (publication_date) nastavenou podivnou hodnotu 6/31/1982, tedy 31. června 1986. Zjisti, o jakou knihu jde. Uprav hodnotu na “7/1/1982”. Zkontroluj, že se hodnota správně uložila.

Větší než

Z kolekce goodreads získej všechny knihy, které získaly více než 2 milion hodnocení (ratings_count).