Dalším konceptem, se kterým se v tomto kurzu seznámíme, jsou objekty (objects). Na objektech je založeno objektově orientované programování (Object-oriented programming - OOP), tedy princip psaní programů, ve kterém jsou bloky kódu poskládané do tříd a objektů.

Objekty mají často reprezentovat nějaké entity v realitě. Pokud bychom například vyvíjeli administrativní software pro firmy, vytvoříme tam objekty reprezentující zaměstnance, pracoviště, firemní automobily atd. U zásilkové společnosti bychom vytvářeli objekty, které reprezentují balíky, řidiče atd.

Objekty a třídy

Na začátku si musíme vytvořit třídu (class). Vztah mezi třídou a objekty si můžeme představit na příkladu formulářů. Třída je prázdný formulář - obsahuje kolonky, které by měly být vyplněny. Objekt je pak vyplněný formulář, který už má v sobě nějaká konkrétní data. Podobně jako formulářů můžeme vyplnit více, může na základě jedné třídy vzniknout několik objektů. Objekty jsou vzájemně nezávislé, takže práce s jedním objektem neovlivňuje ostatní. Analogicky, pokud upravujeme jeden formulář, nijak tím neměníme ostatní.

Třídy mají dvě důležité charakteristiky - mají atributy (v nich uchováváme hodnoty) a funkce (vykonávají nějaké příkazy). Atributy jsou vlastně proměnné, pouze jsou navázané na konkrétní objekt. Funkce jsme poznali v předchozí kapitole, jsou ale též navázané na konkrétní objekt a pracují s jeho atributy.

Popišme si konkrétně náš příklad software pro firmy. V něm můžeme mít například třídu Employee, který reprezentuje zaměstnance. Třída může mít jméno, pracovní pozici, oddělení, plat, zbývající dny dovolené atd. Zaměstnanec může mít i funkce - například funkci na vybrání dovolené, vytištění výplatní pásky, výpočet věku atd.

Před vytvářením objektů je třeba mít připravenou třídu, na základě které objekt vznikne. K tomu použijeme klíčové slovo class. Za něj přijde název třídy a opět dvojtečka. Pro začátek si vytvořme třídu jen s jednou funkcí getInfo, která vypíše informace o zaměstnanci.

Všimni si parametru self u funkce. Pomocí self se odkazujeme na atributy objektu. Pokud chceme získat hodnotu atributu, napíšeme klíčové slovo self, tečku a název atributu. Tečky při práci s objekty používáme velmi často a jsou jakousi analogií k hranatým závorkám u sekvencí.

class Employee:
 def getInfo(self):
  return f"{self.name} pracuje na pozici {self.position}."

Protože pracujeme s funkcí, můžeme (ale nemusíme) použít klíčové slovo return a vrátit nějakou hodnotu.

Zkusme si nyní vytvořit objekt, který reprezentuje zaměstnance Františka. Objekt vytvoříme podobně, jako bychom volali funkci - použijeme název třídy a kulaté závorky. Objekt uložíme do proměnné frantisek. Dále přiřadíme proměnné frantisek hodnoty atributů name a position a vyzkoušíme funkci getInfo.

frantisek = Employee()
frantisek.name = "František Novák"
frantisek.position = "konstruktér"
print(frantisek.getInfo())

Zkusíme přidat ještě jednu zaměstnankyni.

klara = Employee()
klara.name = "Klára Nová"
klara.position = "konstruktérka"

Nyní vyzkoušíme vypsat informace obou zaměstnanců.

print(frantisek.getInfo())
print(klara.getInfo())

Funkce __init__

Z výpis vidíme, že se informace zaměstnanců nijak nepomíchaly a každý zaměstnanec má uložené své vlastní údaje.

Tento postup ale působí lehce chaoticky. V naší analogii s formuláři to vypadá, že si každý může do formuláře vyplnit, co chce. Abychom měli objekt více pod kontrolou, můžeme využít funkce __init__ (název zapisujeme včetně podtržítek). Tato funkce je speciální v tom, že je zavolána při vytvoření objektu. Můžeme jí (jako jakékoli jiné funkci) přiřadit parametry a zajistit, aby hodnoty parametrů uložila jako atributy objektu.

class Employee:
 def getInfo(self):
  return f"{self.name} pracuje na pozici {self.position}."
 def __init__(self, name, position):
  self.name = name
  self.position = position

Tento styl je standardní - parametry jsou pojmenované stejně jako atributy objektu, kam se jejich hodnoty ukládají. Mezi self.name a name je důležitý rozdíl:

 • name je parametr funkce __init__ a jeho hodnota není přístupná pro ostatní funkce objektu.
 • self.name je atribut objektu, který v objektu zůstane a můžou s ním pracovat ostatní funkce.

Díky funkci __init__ máme zjednodušené vytváření objektu, protože hodnoty parametrů nyní vepíšeme přímo do závorek při vytváření objektu.

frantisek = Employee("František Novák", "konstruktér")
klara = Employee("Klára Nová", "svářeč")

print(frantisek.getInfo())
print(klara.getInfo())

Nyní již víme, že každý objekt třídy Employee má vyplněné jméno a pozici. Zkusme nyní naši třídu obohatit o novou funkci - čerpání dovolené. Na začátku bude mít každý zaměstnanec nárok na dovolenou, kterou může v průběhu roku čerpat. Čerpání zajistíme pomocí funkce takeHoliday. Budeme hlídat i to, aby zaměstnanec nárok na dovolenou nepřečerpal.

class Employee:
 def takeHoliday(self, days):
  if self.remainingHolidayDays >= days:
   self.remainingHolidayDays -= days
   return f"Užij si to."
  else:
   return f"Bohužel už máš nárok jen na {self.remainingHolidayDays} dní."
 def getInfo(self):
  return f"{self.name} pracuje na pozici {self.position}."
 def __init__(self, name, position):
  self.name = name
  self.position = position
  self.remainingHolidayDays = 25

Nyní se podívejme, jak budou vyřizovány Františkovy žádosti o dovolenou.

frantisek = Employee("František Novák", "konstruktér")

print(frantisek.takeHoliday(5))
print(frantisek.takeHoliday(15))
print(frantisek.takeHoliday(10))

Tím jsme si ukázali, jak vytvořit třídu, objekty a jak s nimi pracovat.

Objekty a třídy

1

Kniha

to dáš

Zkus pro našeho nakladatele vytvořit software s využitím tříd a objektů. Vytvoř tedy třídu Book, která reprezentuje knihu. Každá kniha bude mít atributy title, pages a price. Hodnoty nastav ve funkci __init__.

 • Přidej knize funkci getInfo, která vypíše informace o knize v nějakém pěkném formátu.
 • Občas se stane, že se kniha moc neprodává a knihkupec se snaží nalákat kupující slevou. Přidej funkci discount, která bude mít jeden parametr - velikost slevy v procentech. Funkce sníží cenu knihy o dané procento.
2

Balík

zapni hlavu

Uvažuj, že navrhuješ software pro zásilkovou společnost.

 • Vytvoř třídu Package, která bude mít tři atributy - address, weightInKilos a delivered. První dva atributy nastav pomocí parametrů funkce __init__. Parametr delivered nastav na začátku jako False.
 • Připoj ke třídě funkci deliver, která změní hodnotu parametru delivered na True.
 • Přidej funkci getInfo, která vypíše adresu, hmotnost a informaci o tom, zda byl balík již doručen.
 • Zkus si vytvořit nějaké objekty ze třídy Package a ověř, že vše funguje.
Bonusová cvičení
Nepovinné úložky, které můžete řešit pokud máte chuť na větší výzvu nebo si chcete látku procvičit víc do hloubky.
3

Zkušební doba

zavařovačka

U zaměstnanců budeme nově evidovat, jestli jsou ve zkušební době.

 • Rozšiř funkci __init__ třídy Employee o parametr probation, který bude typu bool. Tuto hodnotu ulož jako atribut třídy Employee.
 • Uprav funkci getInfo. Pokud je zaměstnanec ve zkušební době, přidej k jeho/jejímu výpisu text Je ve zkušební době.